Terimler

KISALTILMIŞ YARIŞ TERİMLERİNİN AÇIKLAMASI

KG: Kapalı Gözlük takılacağını ifade eder. KUL: Kulaklık takılacağını ifade eder. DB: At’ın dilinin bağlanacağını ifade eder.
BB: At’ın burnuna bant takılacağını ifade eder.
ÇABA: At’a çene altı baskı aparatı takılacağını ifade eder.
SKG: Ring mahallinden starta kadar Kapalı Gözlük ile gideceğini ifade eder.
SKUL : Ring mahallinden starta kadar Kulaklık ile gideceğini ifade eder.
SGKR: Ring mahallinden starta kadar Göz Koruyucu ile gideceğini ifade eder.
DS: Komiserler Kurulu Kararı ile atın dış start kullandığını ifade eder.
GKR: Göz Koruyucu takılacağını ifade eder.
YP : Yanak Peluşu takılacağını ifade eder.
TGK: Tek Gözü Kapalı koşacağını ifade eder.
ÖG: Start Makinasına Önden Giriş yapacağını ifade eder.
DH: Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları ifade eder.
DHT : Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları, anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile 1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından satın alınan (ilgili aygırın devlet tarafından satın alınmadan önce aynı şartlarda kısraklarla çiftleşmesi sonucu doğan atlar dahil) aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,
DHÖ: Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları, anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile bu atların Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından ithal edilen veya Devlet tarafından satın alınan aygırlar (ilgili aygırın devlet tarafından satın alınmadan önce aynı şartlarda kısraklarla çiftleşmesi sonucu doğan atlar dahil) ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları, 1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap
atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının veya geriye dönük jenerasyonunda ithal anne ve/veya baba bulunan dişi Arap atlarının Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından ithal edilen veya Devlet tarafından satın alınan veya anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme aygırlar ve bunların soyundan gelen aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,”
DHÖW: Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları, anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları, WAHO’ ya kayıtlı Arap atları ile bunların DHÖ şartına uyan veya WAHO’ ya kayıtlı atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları, 2011 yılı itibarı ile en az 4 jenerasyonu belli olan WAHO’ya kayıtlı Arap atları ile bunların DHÖ şartına uyan veya en az 4 jenerasyonu belli olduğu WAHO’ya kayıtlı atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları, ULS-W: 2011 yılı itibarı ile en az 4 jenerasyonu belli olan WAHO’ya kayıtlı yerli ve yabancı Arap atları ile bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları ifade eder.
TR: Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan Arap ve İngiliz atlarının ve Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen safkan Arap ve İngiliz atlarının katılacağı koşuları ifade eder.
S: 8-9 şartlı,18,24 Handikap koşularının Sınıf koşu olduğunu ifade
eder.
E: Yalnız erkeklerin katılabileceği koşuları ifade eder.
D: Yalnız dişilerin katılabileceği koşuları ifade eder.
Y-0: Hiç yarış kazanmamış jokey yamaklarının bineceği koşuları ifade eder.
Y-1: 0-49 arası yarış kazanan jokey yamaklarının bineceği koşuları ifade eder.
Y-2: 0-99 arası yarış kazanan jokey yamaklarının bineceği koşuları ifade eder.
Y-3: 0-149 arası yarış kazanan jokeyyamaklarının bineceği koşuları ifade eder.
X: 01.01.2019 tarihinden sonra kazanılan bütün ikramiyeler toplamının ve kazanılan Grup koşuları şartlarının geçerli olduğunu ifade eder.
X-1: 01.07.2019 tarihinden sonra kazanılan bütün ikramiyeler toplamının ve kazanılan
Grup koşuları şartlarının geçerli olduğunu ifade eder.