Kurallar

GANYAN: Bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir.
PLASE: Günlük Resmi Programda üzerine Plase konulduğu ilan edilen bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.
YEDİLİ PLASE: Günlük Resmi Programda üzerine Yedili Plase konulduğu ilan edilen birbirini takip eden yedi koşunun birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.
İKİLİ BAHİS: Günlük Resmi Programda üzerine İkili Bahis konulduğu ilan edilen en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinciyi tahmin ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir. Birinci geleceği tahmin edilen atın ikinci, ikinci geleceği tahmin edilen atın birinci gelmesi halinde de bu kombineler kazançlı sayılır.
SIRALI İKİLİ BAHİS: Günlük Resmi Programda üzerine
Sıralı İkili Bahis konulduğu ilan edilen en az 4 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinci gelecek atı sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
PLASE İKİLİ: Günlük Resmi Programda üzerine Plase İkili konulduğu ilan edilen bir koşuda, seçilen iki veya daha fazla sayıdaki atlardan iki tanesinin birinci – ikinci veya birinci – üçüncü veya ikinci – üçüncü geleceğini tahmin ederek, o atlar üzerine
oynanan bahistir.
SIRALI ÜÇLÜ BAHİS: Günlük Resmi Programda üzerine Sıralı Üçlü Bahis konulduğu ilan edilen bir koşuda, birinci, ikinci ve
üçüncü gelecek atları sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. TABELA BAHİS (DÖRTLÜ BAHİS): Günlük Resmi Programda
üzerine Tabela Bahis konulduğu ilan edilen bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelecek atları sıralı veya sırasız olarak tahmin
ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
SIRALI BEŞLİ BAHİS: Günlük Resmi Programda üzerine Sıralı Beşli Bahis konulduğu ilan edilen bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelecek atları sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
ÇİFTE BAHİS: Günlük Resmi Programda üzerlerine Çifte Bahis konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan iki koşunun birincilerini tahmin
ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
ÜÇLÜ GANYAN: Günlük Resmi Programda üzerlerine Üçlü Ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan üç koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
DÖRTLÜ GANYAN: Günlük Resmi Programda üzerlerine Dörtlü Ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan dört koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
BEŞLİ GANYAN: Günlük Resmi Programda üzerlerine Beşli Ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan beş koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
ALTILI GANYAN: Günlük Resmi Programda üzerlerine Altılı Ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan altı koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
EKÜRİ: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları ifade eder. Eküri olduğu önceden ilan edilen ve aynı koşuya katılan atların binicileri aynı tip forma giyerler. Numarası büyük olan atın binicisi eküri şapkasının dışında farklı renkte şapka giyer. Eküri atlardan biri “Birinci” gelirse; ekürinin koşan atlarının her biri üzerine oynanan Ganyan, Çifte Bahis, Üçlü Ganyan, Dörtlü Ganyan, Beşli Ganyan, Altılı Ganyan ve Yedili Ganyan biletleri kazanmış sayılır. Eküri atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde At Yarışları ve Müşterek Bahisler Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri hükümleri geçerlidir.
DEAD-HEAT(At başı) : Bir koşuyu birdenfazla atın baş başa bitirmesidir.
GEÇ ÖDEME: Kazananlar hissesinin alınma süresi, koşunun yapıldığı gün dâhil bir yıl olup, son gün saat 17.00’e kadardır.
ORTAK KURALLAR: Ödemeler, bileti getirene yapılır. Biletlerin kaybından veya hangi nedenle olursa olsun el değiştirmesinden doğacak itirazlar dinlenmez ve bu gibi durumlarda yapılan ödemelerden dolayı Yarış Müessesesi sorumlu tutulamaz. Tahrif
edilmiş (üzerinde oynanmış) veya iki ya da daha fazla parçalara ayrılmış veya baskı yanlışları dışında yazıları okunamayacak duruma gelen biletlerin bedelleri ödenmez. Koşu sonucu kesinlik kazanıncaya kadar biletlerin saklanması gerekir. Müşterek bahis biletleri ancak Yarış Müessesesinin açtığı gişelerde ya da görevlendirdiği yerlerdeki yetkililer tarafından satılır. Bu biletlerin satışında çek kabul edilmez. Hiçbir kimse, hiçbir yerde gişeler açmak ya da sipariş kabul etmek suretiyle herhangi bir şekilde ve isim altında müşterek bahis oynatamaz. Müşterek bahis biletleri Resmi Program’a göre satılır.
RENKLERİN ANLAMI:
Mavi : Varış kesinleşmiştir. Sarı: Protesto. Beyaz : Protesto reddedilmiştir. Yeşil: Protesto haklı görülmüştür.
Siyah : Afisaj tablosunda numarası asılı atın çekilmesine müsaade edilmiştir